Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje

V souvislosti se zahájením platnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR) nám dovolte, abychom vás informovali o způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními daty. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v případě našeho e-shopu plnění smlouvy mezi vámi, zákazníkem a naší společností. Díky tomuto právnímu základu nevyžadujeme při tvorbě objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů, protože toto zpracování je nutnou podmínkou pro plnění smlouvy. Při vytváření a potvrzení objednávky od vás vyžadujeme pouze údaje, které jsou nutné pro její vyřízení. Jedná se tedy o jméno, adresu a kontaktní údaje v podobě telefonu a e-mailu. Vaše osobní údaje evidujeme i po dokončení objednávky. Tato evidence vzniká na základě plnění právní povinnosti, kterou je vedení účetnictví a není nijak v rozporu s nařízením GDPR. Vaše osobní údaje jsou nadále evidovány na objednávkách (v elektronické podobě) a fakturách (v elektronické a písemné podobě) po zákonem stanovenou dobu pro archivaci těchto účetních dokladů. Vaše osobní údaje předáváme pouze z důvodu plnění smlouvy, a to příslušným přepravním společnostem. Předávají se údaje nutné pro správné doručení objednávky – jméno, adresa a kontaktní údaje v podobě telefonu a e-mailu.

Používání cookies

Po odsouhlasení podmínek cookies, které se zobrazí ve spodní části webové stránky, dáváte svolení, aby web mohl používat reklamní cookies, které využívají marketingové služby typu Google adwords, Seznam sklik apod.

Bez odsouhlasení se používají pouze cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost internetové stránky.